PEDAGOG SZKOLNY


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 
rok szkolny 2021/2022 sem II
Drodzy Rodzice

Nazywam się Małgorzata Piotrowicz i jako pedagog pragnę współpracować z Państwem w zakresie spraw wychowawczych, rodzinnych czy socjalnych dotyczących waszych dzieci, uczących się w naszej szkole.W sytuacjach koniecznych będziemy także współpracować z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Możecie Państwo oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych dotyczących Waszego dziecka, w zakresie: trudności szkolnych - szukanie przyczyn niepowodzeń w nauce, określanie form pomocy, problemów w zachowaniu - niepokojące zmiany zachowania, konflikty z rówieśnikami udzielania pomocy materialnej w trudnych sytuacjach rodzinnych lub kierowanie do odpowiednich instytucji
Zapraszam w godzinach pracy pedagoga do pokoju nr 7.
Chętnie spotkam się także w dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Poinformujcie Państwo pedagoga szkolnego lub wychowawcę o ewentualnych problemach zdrowotnych swojego dziecka. Nasza wiedza na ten temat pozwoli uniknąć wielu problemów. Dostarczcie Państwo do pedagoga lub wychowawcy opinię psychologiczno-pedagogiczną swojego dziecka (jeśli było badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). W tym dokumencie znajdują się szczegółowe zalecenia do pracy z uczniem.
Z życzeniami owocnej współpracy Małgorzata Piotrowicz
Instytucje wspomagające rozwój dziecka
Szkoła Podstawowa nr 2 w Działdowie
13 - 200 Działdowo ul. Sportowa 1
tel. (023) 697 40 64,
fax (023) 697 99 36
                      e - mail: gim2_dzialdowo@poczta.onet.pl
                                       sp2dzialdowo@onet.pl
Szanowni Rodzice

Wiem, jak ważne są dla Państwa osiągnięcia Waszych dzieci. Przedstawiam zatem „mini ściągawkę” o tym, jak motywować nastolatka do nauki.
1. Dbaj o higienę pracy umysłowej dziecka. Pamiętaj, aby nauka była efektywna niezbędne są: - sen ( min. 8 godz.) - aktywność fizyczna - lekkostrawne jedzenie - picie niegazowanej wody niezbędnej do prawidłowej pracy systemu nerwowego - drugie śniadanie w szkole
2. Poznaj sposoby wspomagające efekt uczenia się: - Konieczność wprowadzania 2, 4 minutowych przerw po 20 min. intensywnej koncentracji. -wykorzystanie wiedzy z materiałów dostępnych na stronie internetowej szkoły „Wkuwaj z głową” - Stosowanie częstych powtórek rozciągniętych w czasie daje lepszy efekt niż jednorazowe, długie „kucie”
3. Życzliwie kontroluj co zadane, na kiedy, jak długo dziecko będzie się uczyło. Praca domowa to możliwość przełożenia wiadomości na umiejętności. W naszym mózgu umiejętności pozostają na długo, a przecież o to chodzi.
4. Okazuj zainteresowanie problemami dziecka. Jak minął ci dzień? Okaż, że dziecko jest ważne, mimo że czasem cię denerwuje. „Cieszę się, że jesteś”.
5. Jasno formułuj swoje oczekiwania.
6. Pozwól dziecku na błąd i naucz je, jak ten błąd można naprawić.
7. Skup się na pozytywach, doceń starania. Ocenianie, krytyka, obwinianie, atak, ośmieszanie, porównywanie ranią!
8. Zawsze znajdź czas na wysłuchanie dziecka.
9. Wzmacniaj przez pochwałę słowną, zauważanie najmniejszych sukcesów. Buduj poczucie wartości swego dziecka. To wszystko wpłynie na zaangażowanie, wytrwałość, zmotywuje nastolatka. Wszystkim naszym uczniom życzę wielu osiągnięć, a Państwu satysfakcji z osiągnięć dzieci.

Pedagog szkolny


Procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Szkole Podstawowej nr 2z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Pobierz Plik:

informacja_dla_rodzicw_zagroenia_dotyczce_e-papierosw

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowejJak się uczyć... jak powtarzać...jak pisać wypracowania...jak uczyć się języków obcych  
Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku?

Efektywnemu uczeniu się sprzyja właściwy stan psychofizyczny. Przystępując do nauki w domu uczeń powinien być zdrowy, wyspany, wypoczęty, nie głodny i nie przejedzony. Nie powinien mieć na sobie zbyt ciasnego ubrania, ze względu na złe krążenie krwi. Dobry nastrój, zainteresowanie przedmiotem są pomocne, a gdy ich brak, warto spróbować techniki afirmacyjnej mówiąc sobie jestem mądry, zdolny, ciekawy świata, wierzę w swoje możliwości lubię się uczyć i lubię siebie, jestem optymistą. Ospałość, ociężałość i zniechęcenie można łatwo zlikwidować biorąc, szybki chłodny prysznic. I nigdy nie można myśleć o tych wspaniałych, interesujących przyjemnościach, czekających na nas natychmiast po skończeniu nauki (rozprasza to i powoduje złość, że jeszcze tyle czasu dzieli nas od pełnej swobody i czasu wolnego). 

Efektywnej nauce sprzyjają właściwe warunki zewnętrzne: 
-świeże powietrze,
 -właściwa temperatura
 -właściwa wilgotność powietrza 
-wygodne krzesło o odpowiednim kształcie i wysokości 
-biurko lub stół właściwej wysokości 
-oświetlenie o właściwej intensywności (nie za jasne nie za ciemne, wzrok nie może się męczyć, oświetlenie zawsze z lewej strony
 -odpowiednie dla ucznia natężenie dźwięków (cisza lub cicha muzyka, nie nazbyt absorbująca uwagę
 -brak towarzystwa osób, które przeszkadzają i męczą.

 Efektywnej nauce sprzyja odpowiedni sposób uczenia się: 

-planuj naukę własną uwzględniając porę dnia, w której pracuje ci się najlepiej, jednakże nie mogą to być zbyt późne godziny nocne
 -zaczynaj zawsze od najtrudniejszych lekcji 
-rób krótkie przerwy wypełnione aktywnym fizycznie wypoczynkiem po każdej przyswojonej części materiału
 -przeplataj przedmioty ścisłe humanistycznymi. 

Dla prawidłowej pracy umysłu bardzo ważne są:

 -właściwości wzroku, słuchu i tych zmysłów, które biorą udział w poznawaniu świata 
-ogólna sprawność fizyczna
- nie bądź łamagą, znajdź taki sport, który będziesz często uprawiać -ćwicz i rozwijaj swoją inteligencję 
-miej właściwy poziom aspiracji, czyli cel, wymagania, jakie sami sobie stawiamy 
-miej wiarę w siebie wysokie poczucie wartości, sprzyja temu znajomość własnych mocnych stron, czyli tego, co w sobie cenię, lubię, nie koncentruj uwagi na tym, co ci się stale nie udaje.

Jak uczyć się języków obcych? 

 Ucz się systematycznie, codziennie przynajmniej przez 15 minut - jest to znacznie efektywniejsze, niż co drugi dzień po pół godzinny czy raz w tygodniu po 3 godziny, 
-oprócz korzystania ze słowników, w tym obrazkowych ułóż własny słowniczek i pisz w nim słowo w danym języku, wymowę, znaczenie polskie, 
-w słowniczku możesz zamieszczać dodatkowo dany wyraz w kontekście, czyli w zdaniu lub zdaniach, gdzie najczęściej występuje -pisz słówka na oddzielnych kartkach i przylepiaj w domu gdzie się da: im częściej w ciągu dnia twój wzrok padnie na słówka, tym szybciej i niemal bez wysiłku je zapamiętasz 
-mów w obcym języku głośno i często, 
-nie pomijaj żadnej okazji żeby rozmawiać w danym języku, nie przejmuj się błędami, chodzi o pokonanie bariery lęku przed swobodnym wypowiadaniem się 
-rozwiązuj i układaj krzyżówki -zapisuj teksty piosenek i śpiewaj je na głos, 
-czytaj łatwe książki dla małych dzieci, łatwe to takie, w których występują znane ci czasy; same słówka są mniej ważne, często z kontekstu możesz się domyślić, o co chodzi,
 -korzystaj z pomocy audiowizualnych: kaset, płyt, audycji w telewizji, edukacyjnych gier komputerowych, 
-ucząc się języka staraj się bawić, dbaj o swój dobry humor, to sprzyja zapamiętywaniu.

 Powodzenia
Jak powtarzać, żeby zapamiętać?   

Naukowe badania potwierdzają, iż, aby zapamiętać, trzeba najpierw dobrze zrozumieć, o co chodzi. 
Należy powtarzać głośno (w korze mózgowej dana informacja zapisuje się dwa razy- kanałem wzrokowym i słuchowym).
 - powtarzać należy często, 
-ostatnie powtórzenie powinno mieć miejsce nie tuż przed lekcją, a poprzedniego dnia wieczorem, (bo organizm śpi, ale mózg pracuje i „układa sobie”, porządkuje materiał do zapamiętania) 
-uczenie powinno polegać na logicznym, sensownym, rozumowym wyszukiwaniu zależności, mechaniczne „kucie” na zamieć jest mało efektywne, zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie (notowanie, rysowanie, szkicowanie, malowanie, tłumaczenie komuś jest wskazane 
-podczas nauki nie wolno być smutnym, poirytowanym, zestresowanym 
- dobry nastrój sprzyja zapamiętywaniu. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś na pamięć np. wiersza zacznij trzy dni wcześniej, bo po dwóch - trzech dniach powtórek pamięta się najlepiej. 
Kolejność czynności:
 -przeczytaj dwa razy po cichu, 
-po krótkiej przerwie przeczytaj dwa razy głośno, jeśli tekst jest długi należy go podzielić na kilka części i z każdą postępować tak samo, pamiętaj, zawsze najpierw przeczytaj całość, żeby lepiej uchwycić sens i rozumieć, o co w tekście chodzi, 
-po godzinie przerwy powtarzaj głośno z zaglądaniem do tekstu,
 -po następnej godzinie powtórz tekst głośno bez zaglądania do tekstu.
 Bardzo ważna podczas nauki jest koncentracja uwagi. Nasza uwaga może być odwracana przez radio, telewizor, hałas uliczny. Nie przeszkadza on przy mechanicznie wykonywanych czynnościach, ale przy nauce nie powinien przekraczać pewnego poziomu. 
Czytanie jest najważniejszym sposobem uczenia się. Każdy przedmiot wymaga czytania i rozumienia tekstu. Jeśli chcesz przeczytanego tekstu jak najwięcej się nauczyć i zapamiętać, postępuj następująco: ­ 
przejrzyj tekst i staraj się go ogarnąć całościowo ­ zadawaj sobie pytania związane z tekstem i staraj się na nie odpowiedzieć 
-czytaj uważnie i w skupieniu, szukaj w słowniku i wyjaśniaj nieznane ci wyrazy 
-streść najważniejsze części tekstu -powtórz wszystko od początku.

Jak pisać wypracowania?   

Wypracowanie powinno zacząć się pisać, co najmniej 2-3 dni wcześniej,
 -zapisz tytuł, a pod spodem wszystkie nasuwające ci się na gorąco skojarzenia, napisz plan wypracowania z uwzględnieniem zasad konstrukcyjnych, a więc zaplanuj początek, rozwiniecie i zakończenie, 
-korzystaj ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonów dodatkowych materiałów mogących wzbogacić twój tekst 
-pisz swoimi słowami, najpierw na brudno
 - nie nudź się
 - pisz tak, żeby wciągnął cię temat 
-pamiętaj, że każde następne zdanie musi logicznie wynikać z poprzedniego 
-stosuj akapity, gdy wyczerpałeś już jakąś myśl i zaczynasz pisać o czymś innym 
-nie używaj słów, których nie rozumiesz 
- nie ściągaj cytatów bez podania źródła 
-myśl samodzielnie, nie powtarzaj obiegowych opinii i bądź gotów do obrony swojego stanowiska przy pomocy rzeczowych argumentów 
-po napisaniu wypracowania sprawdź je dokładnie i popraw błędy 
-pamiętaj, że „bazgranie” utrudnia nauczycielowi czytanie i robi ogólnie złe wrażenie.
ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI
Aby nie zostać oszukanym lub ukaranym za niewłaściwe korzystanie z sieci warto stosować się do kilku zasad. 

1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom. 
Takie dane jak twoje imię, nazwisko, numer telefonu czy komórki powinny być przez ciebie pilnie strzeżone. Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo na czacie czy gadu-gadu. Nigdy nie wiadomo, jak takie osoby będą chciały te dane wykorzystać 2.Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła. 
Chyba, że masz ochotę na to by ktoś grzebał w Twojej poczcie, koncie w Naszej Klasie czy Gronie. Dodatkowo, na przykład, wysyłał głupie wiadomości do wszystkich Twoich znajomych. Jako ty 
3. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych. 
Warto zabezpieczyć swój komputer, chyba że masz ochotę na to, że ktoś będzie go wykorzystywał do swoich szemranych celów. Możesz skorzystać z programów zabezpieczających, dostępnych w serwisie szybkidownload.pl. 
4. Update! To, że masz program antywirusowy czy antyspamowy to połowa sukcesu. 
Nie zapomnij włączyć opcji update'owania tych programów. Dzięki temu, będą zabezpieczały komputer przed najnowszymi wirusami. Przecież nowe wirusy pojawiają się codziennie.
 5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci ! 
W sieci jest wiele stron udających normalne serwisy. Jednak, często są one zrobione tylko po to, żeby wyłudzić twój adres e-mail i zalać potem skrzynkę tonami spamu. Bądź ostrożny rejestrując się w niesprawdzonych serwisach. 
6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą Fajnie poznać kogoś na czacie, ale czy to znaczy że chcemy się z tą osobą od razu spotykać? 
Jaką mamy gwarancję, że poznana w Internecie osoba będzie tą samą osobą w "realu"? Żadną!!! Dlatego lepiej zachować ostrożność i poprosić rodziców o radę. 
7. Nigdy nie używaj kamery podczas rozmowy z osobą, której nie znasz. 
Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz na czacie czy GG, nie zgadzaj się na połączenie wideo. A już szczególnie wtedy, jeśli ta osoba sama go nie udostępnia. Czy chcesz rozmawiać z kimś, kto widzi ciebie, nie widząc go? Raczej nie. 
8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci. 
Jeśli ktoś wysyła ci obraźliwe maile albo zaczepia na czacie -nie odpowiadaj. Po co się wkręcać? Takie złośliwe osoby tylko na to czekają. Lepiej zignorować ich wiadomości -w końcu znudzi im się wysyłanie tych głupot i poszukają innej ofiary.

ZAGROŻENIA W SIECI 

1.KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI 
Jednym z najpoważniejszych zagrożeń czyhających na nas w sieci jest kradzież tożsamości. Z kradzieżą tożsamości mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas. 

JAK SIĘ PRZED NIĄ CHRONIĆ? 

Aby zminimalizować ryzyko utraty tożsamości, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad: -nie wyrzucać na śmietnik dokumentów czy nośników informatycznych -niszczyć dokumenty w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych, -nie podawać w Internecie, w tym na portalach społecznościowych, zbyt wielu informacji o sobie, swoich bliskich i znajomych, -nie zamieszczać w sieci zdjęć, które mogą świadczyć o naszym stanie majątkowym, -zachować rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. 

2.NĘKANIE 

Wielu użytkowników dopuszcza się w Internecie zachowań, których powstydziliby się w innej sytuacji. Wulgarne słownictwo pojawiające się na internetowych czatach czy nieprzyjemne żarty otrzymywane w komunikatorach, których autorami często są dzieci i młodzież, zastąpiły dawne dowcipy telefoniczne, gwarantując większe poczucie anonimowości. Nie należy odpowiadać na zaczepki, bo reakcja tylko zachęci sprawcę do dalszego działania. Najlepszym sposobem na pozbycie się natręta jest doniesienie o jego zachowaniu dostawcy Internetu, z którego usług korzysta nękająca nas osoba (możesz go zidentyfikować na podstawie unikatowego numeru IP), administratorowi serwera konta pocztowego, z którego został wysłany niepożądany e-mail lub administracji komunikatora. 
Korzystaj z Internetu rozważnie, nigdy nie wiadomo w jaką „ pułapkę sieci” wpadniesz !!
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Liczba odwiedzin: 35901
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem