Poradniki dla rodziców

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży

Wady postawy u dzieci i młodzieży to problem zdrowotny i społeczny. Wyniki badań specjalistów potwierdzają wyraźne nieprawidłowości w rozwoju narządu ruchu i statyki ciała. Wiek wczesnoszkolny obejmujący lata dziecka od 7-10 roku życia wymaga szczególnej troski i stworzenia optymalnych warunków rozwoju. Przejście od swobodnego, indywidualnie przez dziecko regulowanego zaopatrzenia na ruch i odpoczynek do narzucanego kilkutygodniowego systemu przebywania w szkole, w pozycji siedzącej, stwarza zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała dziecka. Wszystkie niedopatrzenia i zaniedbania w tworzeniu odpowiednich warunków rozwoju mogą spowodować utrwalenie się złych nawyków oraz doprowadzić do zniekształceń w budowie i postawie ciała. „Postawa ciała jest cechą charakterystyczną każdego człowieka (...) jest to swobodny układ ciała w pozycji stojącej – sposób „trzymania” się osobnika (M. Kutzner – Kozińska „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich” s.23”). Jest to także nawyk ruchowy, w dużej mierze zależny od budowy naszego ciała, sprawności funkcjonowania jego narządów i układów, a także działalności człowieka jako istoty społecznej, a więc charakteru jego pracy”(j.w.s.23) W poszczególnych okresach życia człowieka różne czynniki mają wpływ na zmiany postawy ciała. Kręgosłup jest trzonem postawy. Postawa ta zależna jest więc w znacznej mierze od zmian w jego ukształtowaniu. W okresie wczesnego dzieciństwa czyli wiek 2-3 latka dla prawidłowej postawy dziecka charakterystyczny jest stosunkowo wypukły brzuch i słabo zaznaczone już występujące krzywizny kręgosłupa, jak lordoza (przodowygięcie) szyjna i lędźwiowa oraz kifoza (tyłowygięcie) piersiowa. W wieku przedszkolnym 4-6 lat postawa ciała wykazuje tendencję do zwiększania przodopochylenia miednicy i pogłębienia przodowygięcia 2 kręgosłupa z równoczesnym zmniejszaniem uwypuklenia brzucha. Zaczyna się zaznaczać kifoza piersiowa. Znaczne uwypuklenie brzucha, zaokrąglenie pleców, odstawanie łopatek, wysunięcie barków i głowy ku przodowi są wadliwe, należy więc im przeciwdziałać. W okresie szkolnym wyróżnia się dwa okresy krytyczne w kształtowaniu postawy ciała dziecka, ponieważ wtedy powstaje najwięcej wad postawy. Pierwszy taki okres to wiek dziecka 6-7 lat. Wiąże się to ze zmianą trybu życia. W swobodny ruch, wysiłek i odpoczynek wkracza narzucony kilkugodzinny system przebywania w pozycji siedzącej, często w niewłaściwych ławkach. Z tego względu ważne jest zapewnienie dziecku właściwych warunków życia, pracy i wypoczynku w szkole i w domu. W zakresie rozwoju somatycznego wiek 6-7 lat jest stabilny pod względem przyrostów, wysokości i ciężaru ciała. Wzrasta sprawność ruchowa, siła mięśni, odporność ustroju. Drugi okres krytyczny w kształtowaniu postawy to wiek pokwitania, w którym dochodzi do intensywnego przyrostu wysokości ciała. Jest to tzw. skok pokwitaniowy. Zaczyna się od wzrostu kończyn, a potem tułowia. Zmieniają się proporcje ciała oraz istniejący układ ośrodków ciężkości. Wcześniejsze czucie i nawyk postawy są nieadekwatne do zmiennych warunków morfologicznych. Siła mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała jest mało wystarczalna do jej stabilizacji. W takich warunkach u dziewcząt występuje tendencja do ukrycia rozwijających się sutków wysuwaniem barków do przodu i zaokrągleniem pleców. Aby pokonywać trudności tego okresu ważne jest wykazanie troski nauczyciela i rodziców o skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie mogącym pojawić się wadom postawy. Rodziców należy nauczyć patrzeć na dziecko pod kątem dostrzegania pewnych objawów, aby im przeciwdziałać.
  
Do najczęstszych wad postawy należą:
 plecy okrągłe – to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej (garbienie się, wysuwanie głowy i barków ku przodowi, odstawanie łopatek, klatka piersiowa spłaszczona), plecy wklęsłe – to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny lędźwiowej (zaznaczone wygięcie lordozy lędźwiowej ku przodowi, wypięty brzuch, podkurczone nadmiernie mięśnie), plecy okrągło – wklęsłe – to połączenie w/w wad, 
plecy płaskie – charakterystyczne spłaszczenie obu krzywizn kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, boczne skrzywienie kręgosłupa (skoliozy). 

Wady statyczne kończyn dolnych:
 kolana koślawe – to wygięcie kończyn w stawie kolanowym do wewnątrz,
 kolana szpotawe – w kształcie „O”, wygięcie kończyn w stawie kolanowym na zewnątrz, płaskostopie. 
„Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swym zdrowiem i poprawą własnego zdrowia. U jego źródeł leży aktywny udział każdego człowieka, a w dzieciństwie i jego rodziców, w tworzeniu własnego zdrowia. Zmierza ku temu wychowanie zdrowotne, w którym ludzie uczą się dbać o swoje zdrowie oraz o zdrowie społeczności, w której żyją” (M. Kutzner – Kozińska, Gim... s. 14,15). 
Niezmiernie ważne staje się osiąganie umiejętności stylu życia sprzyjającego zdrowiu. Nowa koncepcja szkolnej opieki zdrowotnej zaleca aktywizowanie rodziców do działania na rzecz zdrowia swych dzieci oraz ukierunkowuje ku stworzeniu właściwego pro zdrowotnego stylu życia rodziny.
Elementy 24 – godzinnego systemu przeciwdziałania wadom postawy. 

Sen dzieci młodszych wynosi minimum 10-11 godzin. Dziecko powinno mieć własne, dość twarde łóżko, z małą poduszeczką. Grubość poduszeczki powinna mieć tyle żeby wypełniać przestrzeń zawartą między barkiem, a uchem w pozycji leżenia na boku. Najbardziej wszechstronne zastosowanie dla wszystkich wad ma pozycja leżenia na plecach.

 Gimnastyka poranna trwa około 15 minut, najlepiej z osobą towarzyszącą, przy uchylonym oknie czy dostępie świeżego powietrza. Charakter ćwiczeń: luźne, obszerne ruch kończyn dolnych i górnych oraz tułowia, biegi i podskoki. Po gimnastyce zalecany jest prysznic, a potem inne poranne zabiegi higieniczne.

 Dotarcie do szkoły wiąże się z ekwipunkiem czyli tornistrem. Dzieci młodsze noszą tornister typu żołnierskiego tj. paskami wychodzącymi symetrycznie u góry. Tornister lub plecak powinien być zapakowany tak, aby jego zawartość była równomiernie rozłożona i nie przesuwała się. Starsze dzieci noszą teczki lub worki w jednej ręce. Jest to prawidłowe, gdyż noszenie na plecach większego ciężaru powodowałoby pochylanie się postaci w przód dla zrównoważenia tego ciężaru. Niemniej powinno się dążyć do zmniejszenia liczby noszonych książek, gdyż dla kręgosłupa dziecka stanowi to jednak nadmierne obciążenie. 

Praca w szkole łączy się z kilkugodzinnym siedzeniem w ławkach lub przy stolikach, dlatego odpowiednie ich proporcje mają znaczny wpływ na postawę. Dlatego w salach lekcyjnych umieszcza się stoliki różnej wysokości, aby dobrać właściwą wielkość ławki stosownie do wzrostu dziecka.Ćwiczenia śródlekcyjne mają odprężyć dziecko psychicznie i fizycznie.

 Zajęcia pozaszkolne dziecka powinny mieć dużo elementów ruchu pod różnymi postaciami. Mogą to być zajęcia na pływalni, uprawianie dyscypliny sportowej, zabawy na powietrzu z rodzicami. Odpoczynek dowolnie przez dziecko planowany, powinien być czynny i wystarczająco 5 długi. Wykonywanie codziennych czynności również wymaga przestrzegania higieny i oszczędzania zarówno stópki jak i kręgosłupa. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy należy przemyśleć i przygotować sobie optymalne warunki do jej wykonywania.

 Dla ucznia odrabianie lekcji jest bardzo ważnym elementem dnia codziennego. Należy zwracać uwagę na postawę przy pracy. Działanie pozycji i czynnika czasu może być wykorzystane w celach poprawy postawy. Bagatelizowanie postawy dziecka przy odrabianiu lekcji może wpływać na nią szkodliwie. Prawidłowa pozycja do pracy to biurko lub stół z oświetleniem padającym z lewej strony i nie rażącym oczu, o wysokości takiej, by przy siedzeniu dziecko opierając się przedramionami o blat stołu miało kręgosłup wyprostowany i barki ustawione poziomo. Wysokość krzesła oczywiście powinna odpowiadać długości podudzi (stopy opierają się o podłogę) wymodelowane oparcie podpiera odcinek lędźwiowo – piersiowy kręgosłupa. Najpraktyczniejsze i najwygodniejsze są produkowane u nas krzesła z regulacją w pionie i poziomie wysokości siedzenia i oparcia. Krzesło takie można dostosować do wzrostu dziecka. Zasadą obowiązującą przy odrabianiu lekcji jest zmienność pozycji. Przy pisaniu, kreśleniu będzie to pozycja zasadnicza omówiona powyżej. Ale przy odrabianiu lekcji ustnych, czytaniu należy częściowo odciążyć kręgosłup i pozwolić dziecku na pozycję klęczącą na taborecie z podparciem na przedramionach. Prace wyłącznie ustne można przygotować w pozycji leżącej na brzuchu, podpierając głowę na dłoniach płasko ułożonych, z książką umieszczoną niżej poza tapczanem. Prawidłowa odległość oczu od książki wynosi 30 cm. Odżywianie ucznia powinno być pełnowartościowe wg ogólnie przyjętych zasad. W przypadku nadwagi u dziecka należy stosować dietę odchudzającą zgodne z zaleceniami lekarza, ponieważ nadmierny ciężar ciała przy słabej muskulaturze stanowi poważny czynnik pogłębiający wadę postawy. 

Wadom postawy możemy przeciwdziałać przez: 

zapewnienie odpowiednich warunków do spania, 
uprawianie gimnastyki porannej, 
odpowiednio zapakowany tornister, 
zapewnienie odpowiednich warunków pracy w szkole, 
stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych stworzenie odpowiednich warunków pracy w domu, stosowanie zmienności pozycji przy odrabianiu lekcji,
 prawidłowe odżywianie. 


Spodziewane efekty działań profilaktycznych 

Spodziewanymi efektami działań w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania winny być: 
 -wzrost aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, 
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci, 
- zmniejszenie częstości występowania wadliwych postaw ciała u dzieci, 
 -wzrost świadomości uczniów i rodziców na temat wad postawy i zagrożeń z nich wynikających, 
 -wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności samooceny, samokontroli i korekcji postawy.
Realizatorami działań profilaktycznych w środowisku nauczania i wychowania są: 

1. Dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej, 
2. Nauczyciel/ wychowawca,
 3. Nauczyciel wychowania fizycznego,
 4. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania/ higienistka szkolna
Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W przygotowanej przez nas publikacji zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśniamy, na czym polegają nowe rozwiązaniach zawarte w prawie oświatowym oraz przypominamy o już obowiązujących przepisach. Zachęcamy rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę. W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele są zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.


Broszura MEN:

(broszura-informacyjna.pdf)

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.
W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:
uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).

rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

116 111800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).
Strona internetowa infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje

kliknij na zdjęcie lub na niebieski link w lewej kolumnie
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Liczba odwiedzin: 2444
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem